Giỏ hàng 0

CỦI CAO SU

Mã SP:
Liên hệ
Số lượng


Củi Cao Su Đòn :đơn vị tính kg, dài 70 - 100 cm, đường kính 05 - 35 cm, độ ẩm 45%.

Giới thiệu CỦI CAO SU